VFD (Vıscous Fluıd Damper)

Viskoz Damper

Akışkan hareketi prensibine göre geliştirilen, özellikle akışkan orifis içinden geçerken viskoz direnç üretecek olan, rijitlik ve hız ile ilgili bir sönümleyici türüdür. Sismik izolasyonlu tasarım esnasında ilave sönüm gereği olursa kullanılabilen viskoz damperler, ayrıca yapıların yenilikçi yöntemlerle güçlendirilmesinde de kullanılmaktadır.

Viskoz damperler, yapı özellikleri, zemin koşulları ve depremsellik göz önüne alındığında, taban yalıtımlı yapıların tasarımında izolatör çaplarının optimize edilmesi için uygun bir çözüm olarak ortaya çıkabilmektedir. Viskoz damperlerin geliştirilmesi ve uygulanması, depremden korunması istenen yapılara “hava yastıkları” takılmasına eşdeğerdir. Viskoz damperler deprem enerjisini sönümleyerek yapıda afet sebebiyle oluşabilecek hasarı büyük ölçüde azaltmaktadırlar.

FAGO Sismik izolasyon viskoz damperler içeren yapısal tasarımlar yapabilmekte ve tasarım gereklerini karşılayacak nitelikte yüksek kapasiteli viskoz damperler üretebilmektedir.

Diğer Ürünlerimiz

Fago Sismik İzolasyon LRB (Lead Rubber Bearing)
LRB (Lead Rubber Bearing)

Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatör

Fago Sismik İzolasyon NRB (Natural Rubber Bearing)
NRB (Natural Rubber Bearing)

Doğal Sönümlü Kauçuk İzolatör

Fago Sismik İzolasyon HDR (High Damping Rubber Bearing)
HDR (High Damping Rubber Bearing)

Yüksek Sönümlü Kauçuk İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FPS (Friction Pendulum Bearing)
FPS (Friction Pendulum Bearing)

Sürtünmeli Sarkaç Tip İzolatör