AWR – Antı-Wınd Element

Rüzgar Sönümleyici

Projeye özel tasarlanan ve üretilen rüzgar sönümleyici , yapısal tasarım esnasında genellikle damperlerle birlikte kullanılmaktadır. Bu sayede yapısal bütünlüğün korunmasına ve yapıların rüzgar yüküne karşı rijitliğinin artmasına yardımcı olunur.

Diğer Ürünlerimiz

Fago Sismik İzolasyon LRB (Lead Rubber Bearing)
LRB (Lead Rubber Bearing)

Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatör

Fago Sismik İzolasyon HDR (High Damping Rubber Bearing)
HDR (High Damping Rubber Bearing)

Yüksek Sönümlü Kauçuk İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FPS (Friction Pendulum Bearing)
FPS (Friction Pendulum Bearing)

Sürtünmeli Sarkaç Tip İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FVD (Fluid Viscous Damper)
FVD (Fluid Viscous Damper)

Viskoz Damper