LRB (Lead Rubber Bearing)

Kurşun Çekirdekli Kauçuk Sismik İzolatör

Otomatik merkezleme özelliğinin öne çıktığı LRB tip kurşun çekirdekli kauçuk sismik izolatörün düşey yük aktarma işlemi aşağıdaki katmanlar sayesinde gerçekleşmektedir.

“Yüksek deplasman ihtiyacını karşılayan performans limiti TBDY-2018’e göre %200 iken FAGO LRB’nin performansı %450’ye kadar çıkmaktadır’

LRB tip kurşun çekirdekli kauçuk sismik izolatörün düşey yük aktarma işlemi aşağıdaki katmanlar sayesinde gerçekleşmektedir.

⦁ Kiriş gövdesi
⦁ Üst gömülü çelik levhası
⦁ Üst bağlantı çelik levhası
⦁ Üst sızdırmazlık levhası
⦁ Lamine kauçuk, kurşun çekirdek ve sertleştirilmiş çelik levhası
⦁ Alt sızdırmazlık levhası
⦁ Alt bağlantı çelik levhası
⦁ Ayak

LRB tip kurşun çekirdekli kauçuk sismik izolatörün yatay yük aktarma işlemi aşağıdaki katmanlar sayesinde gerçekleşmektedir.

⦁ Dayanak
⦁ Alt ankraj bileşeni
⦁ Alt bağlantı çelik levhası
⦁ Kesme anahtarı, alt sızdırmazlık levhası
⦁ Lamine kauçuk, kurşun çekirdek ve sertleştirilmiş çelik levhası
üst sızdırmazlık levhası, kesme anahtarı
⦁ Üst bağlantı çelik levhası
⦁ Üst gömülü çelik levhası
⦁ Üst ankraj bileşeni yoluyla kiriş gövdesi

LRB tip İzolatörlerin Özellikleri:

⦁ Düşey rijitliği sabit olup, iyi bir sönüm etkisine ve yeniden merkezleme özelliğine sahiptir.

⦁ Depremlerin neden olduğu büyük yer değiştirme ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yatay rijitliği bulunmaktadır.

⦁ Kurşun çekirdeğin yüksek sönümleme etkisi ve iyi enerji dağıtma kapasitesi bulunmaktadır.

⦁ Doğal kauçuk esas olarak kullanılır ve ısı geniş bir aralığa dağıtılabilmektedir.

⦁ Merkezde yer alan kurşunun kaplayacağı alan ayarlanabilir ve bu özellikten sismik izolatörün sönümleme kapasitesini belirlemek için yararlanılmaktadır.

⦁ Montajı kolay olup, önerilen periyodik bakımlar düşük maliyetlidir.

Diğer Ürünlerimiz

Fago Sismik İzolasyon FVD (Fluid Viscous Damper)
FVD (Fluid Viscous Damper)

Viskoz Damper

Fago Sismik İzolasyon NRB (Natural Rubber Bearing)
NRB (Natural Rubber Bearing)

Doğal Sönümlü Kauçuk Sismik İzolatör

Fago Sismik İzolasyon HDR (High Damping Rubber Bearing)
HDR (High Damping Rubber Bearing)

Yüksek Sönümlü Kauçuk Sismik İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FPS (Friction Pendulum Bearing)
FPS (Friction Pendulum Bearing)

Sürtünmeli Sarkaç Tip Sismik İzolatör