HDR (High Damping Rubber Bearing)

Yüksek sönümlü kauçuk Sismik izolatör

Yüksek sönümlü kauçuk sismik izolatör, doğal kauçuk mesnetin yapısına benzemekle beraber, kauçuğun emilim performansını iyileştirmek için doğal kauçuğa çeşitli katkı maddelerinin eklenmesi suretiyle sönümleme etkisinin artırıldığı tip ürünlerdir. Güvenilir mekanik özellikleri ile yüksek izolasyon performansına sahip olan bu ürünler 12 Mayıs 2008 Büyük Sichuan depreminden sonra Çin’de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

“Yüksek deplasman ihtiyacını karşılayan performans limiti TBDY-2018’e göre %200 iken FAGO HDR’nin performansı %450’ye kadar çıkmaktadır’

HDR tip Sismik İzolatörlerin Özellikleri:

⦁ Tek bir ürün ile düşeyde taşıma, yatayda yer değiştirme ve enerji sönümünde yüksek kapasite sağlanmaktadır.
⦁ Histeretik özellikleri (kuvvet-yer değiştirme eğrisi) tam ve enerji sönümü belirgindir.
⦁ Ürünlerde geliştirilmiş kauçuk formül kullanılmaktadır.
⦁ Yüksek sönümlü kauçuk mesnetin iç yüzeyi, iç kauçuğu ozon ve ultraviyole radyasyondan koruyan ve daha geç yıpranma dayanımına sahip olan kauçuk koruyucu bir tabaka ile kaplıdır.
⦁ Yüksek performansı sayesinde ilave sönüm ihtiyacını ortadan kaldırabilmektedir.
⦁ HDR yüksek sönümlü kauçuk düşük sıcaklık bağımlılığına sahiptir ve farklı iklim bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
⦁ Montajı ve gereğinde onarımı/değiştirilmesi kolay olup, önerilen periyodik bakımlar düşük maliyetlidir.

Diğer Ürünlerimiz

Fago Sismik İzolasyon LRB (Lead Rubber Bearing)
LRB (Lead Rubber Bearing)

Kurşun Çekirdekli Kauçuk Sismik İzolatör

Fago Sismik İzolasyon NRB (Natural Rubber Bearing)
NRB (Natural Rubber Bearing)

Doğal Sönümlü Kauçuk Sismik İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FPS (Friction Pendulum Bearing)
FPS (Friction Pendulum Bearing)

Sürtünmeli Sarkaç Tip Sismik İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FVD (Fluid Viscous Damper)
FVD (Fluid Viscous Damper)

Viskoz Damper