FPS (Friction Pendulum Bearing)

Sürtünmeli Sarkaç Tip Sismik İzolatör

Sürtünmeli Sarkaç Tip Sismik İzolatörler {FPS), sarkaç prensibini kullanarak deprem enerjisinin sönümünü gerçekleştiren ve düşey yük ile yatay yer değiştirmeyi taşıma yeteneğine sahip bir sismik izolatör türüdür. Sismik izolatör şok emme işlevini gerçekleştirmek amacıyla, sismik enerjiyi sönümlemek için kayan yüzeylerin sürtünmesini kullanır. Böylelikle, küresel salınım, sismik izolasyon işlevini gerçekleştirmek için yapının periyodunu uzatır.

Diğer Ürünlerimiz

Fago Sismik İzolasyon LRB (Lead Rubber Bearing)
LRB (Lead Rubber Bearing)

Kurşun Çekirdekli Kauçuk Sismik İzolatör

Fago Sismik İzolasyon NRB (Natural Rubber Bearing)
LNR (Linear Natural Rubber Bearing)

Doğal Sönümlü Kauçuk Sismik İzolatör

Fago Sismik İzolasyon HDR (High Damping Rubber Bearing)
HDR (High Damping Rubber Bearing)

Yüksek Sönümlü Kauçuk Sismik İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FVD (Fluid Viscous Damper)
FVD (Fluid Viscous Damper)

Viskoz Damper