BRB – Buckling-Restrained Brace

Burkulması Önlenmiş Çapraz

BRB, yapısal deprem tasarımında kullanılan bir cihaz olup, bina ve köprü gibi projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek eksenel kuvvet nedeniyle Düşey taşıyıcı elemanlarda güç tükenmesi meydana gelebilmektedir.

BRB, bu sebeple oluşan burkulma etkisini sınırlayarak yapıların deprem performansını arttırmaktadır. Bu ürün sıradan burkulma cihazlarının aksine çekirdek kısmının çelik manşonlar ile sınırlandırılması neticesinde yüksek bir dayanıma sahip olup, basınç veya çekme kuvvetlerine maruz kalınması durumunda ciddi bir deformasyona uğramadan görevini yerine getirebilmektedir.

BRB’nin çalışma prensibi, deprem veya rüzgar yükleri altında çekme kuvvetiyle burkulan iç çekirdek boru tarafından enerjiyi emip dağıtmasıdır. Burkulma sürecinde iç çekirdek boru yüksek rijitlik sağlayarak yapının yer değiştirmesini ve titreşim genliğini etkili bir şekilde azaltır, böylece yapısal bütünlüğü korur.

Diğer Ürünlerimiz

Fago Sismik İzolasyon LRB (Lead Rubber Bearing)
LRB (Lead Rubber Bearing)

Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatör

Fago Sismik İzolasyon HDR (High Damping Rubber Bearing)
HDR (High Damping Rubber Bearing)

Yüksek Sönümlü Kauçuk İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FPS (Friction Pendulum Bearing)
FPS (Friction Pendulum Bearing)

Sürtünmeli Sarkaç Tip İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FVD (Fluid Viscous Damper)
FVD (Fluid Viscous Damper)

Viskoz Damper