ESB (Elastic Slider Bearing)

Düz Yüzeyli Kauçuk Sismik İzolatör

Eksenel yük taşıma kapasitesi yüksek olan ESB yapılarda düşey yükün fazla olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Bununla birlikte yapı periyodunun artışına ekstra katkı sağlamaktadır. Yeniden merkezleme ihtiyacı, farklı tip sismik izolatörlerle (LRB, HDR vb.) birlikte kullanıldığında karşılanabilmektedir.

Diğer Ürünlerimiz

Fago Sismik İzolasyon LRB (Lead Rubber Bearing)
LRB (Lead Rubber Bearing)

Kurşun Çekirdekli Kauçuk Sismik İzolatör

Fago Sismik İzolasyon HDR (High Damping Rubber Bearing)
HDR (High Damping Rubber Bearing)

Yüksek Sönümlü Kauçuk Sismik İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FPS (Friction Pendulum Bearing)
FPS (Friction Pendulum Bearing)

Sürtünmeli Sarkaç Tip Sismik İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FVD (Fluid Viscous Damper)
FVD (Fluid Viscous Damper)

Viskoz Damper