SHM – Structural Health Monıtorıng System

Yapı Sağlığı İzleme Sistemi

Yerinde ölçülen deprem verilerinin gösterge ekranından izlenebilmesi, e-posta ve/veya sms ile gönderilmesi sayesinde afet anında yapının maruz kaldığı etkinin tespit edilebilmesini sağlayan bir sistemdir. Aynı zamanda yer değiştirmenin (deplasman) ve deprem şiddetinin de ölçümünü sağlayan çok fonksiyonlu ve yeni nesil bir çözümdür. IP67 koruma seviyesine sahiptir.

Diğer Ürünlerimiz

Fago Sismik İzolasyon LRB (Lead Rubber Bearing)
LRB (Lead Rubber Bearing)

Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatör

Fago Sismik İzolasyon HDR (High Damping Rubber Bearing)
HDR (High Damping Rubber Bearing)

Yüksek Sönümlü Kauçuk İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FPS (Friction Pendulum Bearing)
FPS (Friction Pendulum Bearing)

Sürtünmeli Sarkaç Tip İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FVD (Fluid Viscous Damper)
FVD (Fluid Viscous Damper)

Viskoz Damper