AT – Antı Tensıon Element

Çekme Önleyici Eleman

İzolatörlerin düşey yönde taşıyacağı yük kapasitesi, farklı izolatör tipleri ve izolatör çaplarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle ince uzun yapıların taban izolasyon çözümlerinde yapının deprem anında sergilemesi muhtemel devrilme hareketinden dolayı bazı izolatörlerde ekstra çekme kuvveti ile karşılaşılabilmektedir. Çekme Önleyici Eleman (Anti – Tension) izolatörlerde meydana gelecek ekstra çekme kuvvetinin önüne geçerek, izolatör çapı optimizasyonuna imkan vermekte ve yüksek yapı türleri için uygun bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

Diğer Ürünlerimiz

Fago Sismik İzolasyon FVD (Fluid Viscous Damper)
FVD (Fluid Viscous Damper)

Viskoz Damper

Fago Sismik İzolasyon NRB (Natural Rubber Bearing)
NRB (Natural Rubber Bearing)

Doğal Sönümlü Kauçuk İzolatör

Fago Sismik İzolasyon HDR (High Damping Rubber Bearing)
HDR (High Damping Rubber Bearing)

Yüksek Sönümlü Kauçuk İzolatör

Fago Sismik İzolasyon FPS (Friction Pendulum Bearing)
FPS (Friction Pendulum Bearing)

Sürtünmeli Sarkaç Tip İzolatör